"

Dlhoročné skúsenosti pri zavádzaní systémov manažérstva ISO

Flexibilita, spoľahlivosť, inovácie ...

Predpracovaná dokumentácia podľa STN EN ISO 9001

Na základe našich skúseností sme pre Vás pripravili všeobecné CD s dokumentáciou systému manažérstva kvality - SMK podľa STN EN ISO 9001, pre účely návodov alebo prispôsobenia dokumentácie podmienkam Vašej firmy. Našou snahou bolo, čo v najväčšej miere zovšeobecniť potrebnú dokumentáciu k STN EN ISO 9001 tak, aby ju bolo možné použiť pre popis systému Vašej firmy. Táto dokumentácia bola navrhnutá pre malé a stredne veľké firmy v oblasti výroby a služieb.

Pre stavebné firmy sme pripravili kompletnú dokumentáciu (CD-1), vrátane pracovných a technologických postupov a formulárov, ktoré je možné použiť pre akúkoľvek stavebnú firmu.

Čo nájdete na CD kosik

CD1 - stavebné firmy

Pre stavebné firmy sme spracovali dokumentáciu všetkých úrovni, na CD nájdete:

 • Príručka kvality,
 • Politika kvality,
 • Ciele kvality,
 • Procesný model, definovanie jednotlivých procesov, parametre výkonnosti procesov,
 • Smernica o tvorbe a riadení dokumentácie v SMK,
 • Registratúrny poriadok,
 • Registratúrny plán,
 • Popis kapitoly Vodcovstvo,
 • Popis kapitoly Materiálne zdroje,
 • Popis kapitoly Ľudské zdroje,
 • Popis kapitoly Príprava ponuky,
 • Smernica Príprava stavby,
 • Popis kapitoly Nakupovanie,
 • Popis kapitoly Realizácia a odovzdanie stavby,
 • Popis kapitoly Návrh a vývoj,
 • Popis kapitoly Hodnotenie výkonnosti,
 • Reklamačný poriadok,
 • Formuláre k jednotlivým smerniciam,
 • Ukážky záznamov v SMK.
 • Technologické postupy

 • TP-01 Zemné práce,
 • TP-02 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete,
 • TP-03 Podkladové vrstvy,
 • TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne,
 • TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava,
 • TP-06 Betonárska výstuž,
 • TP-07 Betón pre konštrukcieie,
 • TP-08 Oceľové konštrukcie,
 • TP-09 Vodovody a kanalizácia,
 • TP-10 Plynovody,
 • TP-11 Murované konštrukcie,
 • TP-12 Hydroizolácie,
 • TP-13 Stierkové omietky,
 • TP-14 Strechy zo skladaných krytín,
 • TP-15 Podlahy z dlaždíc,
 • TP-16 Mazaniny a potery,
 • TP-17 Lepenie podlahových povlakov z PVC,
 • TP-18 Keramické obklady,
 • TP-19 Maliarske práce,
 • TP-20 Stolárske práce,
 • TP-21 Debniace práce DOKA,
 • TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky,
 • TP-23 Natieračské práce,
 • TP-24 Klampiarske práce.
 • CD2 - všeobecne kosik

  Všeobecne sme pre Vás pripravili:

 • Príručka kvality,
 • Politika kvality,
 • Ciele kvality,
 • Procesný model, definovanie jednotlivých procesov, parametre výkonnosti procesov,
 • Smernica o tvorbe a riadení dokumentácie v SMK,
 • Registratúrny poriadok,
 • Registratúrny plán,
 • Popis kapitoly Vodcovstvo,
 • Popis materiálne zdroje,
 • Popis ľudské zdroje,
 • Popis hodnotenie výkonnosti,
 • Reklamačný poriadok,
 • Sernice k realizácii prevádzky - ukážky,
 • Formuláre k jednotlivým smerniciam,
 • Ukážky záznamov v SMK.
 • Ceny za predpracované dokumenty:

  • Ceny sú uvedené v internetovom obchode, odkaz na internetový obchod,
  • Cena za dobierku- Pri objednávke na dobierku bude zarátaný poplatok "poštovné + balné",
  • 20% zľava pre študentov na všetky CD.

  Postup pre objednanie

  Dokumentáciu CD1, CD2 a TP - technologické postupy je možné získať dvoma spôsobmi a to:

 • objednaním si CD a zaslaním CD na dobierku,
 • objednaním si dokumentácie a následným stiahnutím dokumentov z webstránky.
 • Objednaním si CD a zaslaním CD na dobierku

 • Objednať si CD prostredníctvom internetového obchodu, odkaz na internetový obchod.
 • CD s dokumentáciou Vám zašleme na dobierku do 3 dni od potvrdenia objednávky na Vašu emailovú adresu.
 • Objednaním si dokumentácie a následným stiahnutím dokumentov z webstránky

 • Objednať si CD prostredníctvom internetového obchodu, odkaz na internetový obchod.
 • Po uhradení sumy za CD na účet - Vám bude zaslaná url adresa/link inštalačného súboru na email adresu z objednávky.